Wat zijn muzikanten?

Wat zijn muzikanten?

muzikanten

Muzikanten zijn mensen die muziek maken. En muzikanten hebben geschiedenis geschreven. Voordat er ook maar enige technologie was uitgevonden, gebruikten muzikanten de voorwerpen om hen heen om muziek te maken. De muzikanten van vandaag gebruiken verschillende soorten technologie om hun muziek te maken, maar er zijn nog steeds veel traditionele methoden om muziek te maken, zoals houtbewerking, luisteren naar platen, spelen met een eigen instrument, enzovoort. Een musicus kan in zijn of haar gemeenschap bekend komen te staan als een ambachtsman, omdat de dingen die hij of zij gebruikt om zijn of haar muziek te maken en te bewaren uniek en bijzonder zijn.

Een muziekinstrument is, simpel gezegd, een niet-elektrisch, door mensen gemaakt apparaat dat is ontworpen of aangepast om geluiden voort te brengen. In wezen kan elk voorwerp dat geluid voortbrengt worden beschouwd als een instrument van een musicus - alleen door creatieve intentie wordt het instrument een instrument van een musicus. Iemand die een instrument bespeelt, wordt instrumentalist genoemd; degene die met het instrument optreedt (inclusief gitaar, viool, cello, enz.) wordt zanger genoemd.

Er zijn talrijke soorten muziekinstrumenten beschikbaar voor moderne musici. Deze instrumenten omvatten blaasinstrumenten zoals fluiten, saxofoon, harp, piano en gitaar, en akoestische instrumenten zoals gitaar, sitar, enz. Veel verschillende culturen hebben muzikale tradities ontwikkeld op basis van hun specifieke soorten instrumenten. De gitaar, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in sommige oosterse tradities, terwijl sommige westerse muzikanten gebruik maken van de drums en andere soorten muziekinstrumenten om muziek te maken.

Sources for this article:

Contact

NIEUWSBRIEF